CANTUMKAN SUMBERNYA JIKA MENGGUNAKAN GAMBAR ATAU ARTIKEL DARI BLOG INI - HORMATI HAK CIPTA ORANG LAIN.

Thursday, 1 February 2018

Perguruan Seni Beladiri Silat Tiga SeketiPerguruan seni beladiri ini berasal dari daerah pematang panggang kabupaten Ogan Komering Ilir ( OKI ) Sumatera Selatan. Sebelum diajarkan kepada masyarakat umum, silat ini hanya diajarkan kepada keluarga terdekat saja dan belum berbentuk organisasi perguruan, yang mengajarkan silat tersebut adalah Bakas (Kakek) Saidin (alm), tetapi pada perkembangannya pada tahun 2005 dengan inisiatif dari cucu dari Bakas Saidin, maka dikembangkanlah silat ini dan mulai diajarkan kepada masyarakat umum di palembang dibantu dari beberapa orang murid dari Deni (Cucu Bakas Saidin), kemudian dibuatlah nama Perguruan Seni beladiri Silat Tiga Seketi yang diambil dari nama salah satu Ilmu yang diajarkan oleh Bakas Saidin yaitu Ilmu Tiga Seketi. Adapun arti dari Tiga Seketi adalah tiga hal yang sakti didalam kehidupan ini yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Apabila manusia telah memiliki ketiga hal ini maka sempurnalah hidupnya. 


Perguruan seni beladiri tiga seketi ini pada awalnya tidak memeliki jurus-jurus baku, hanya mengunakan langka-langka, sambut buang dan makan artinya hanya diajarkan tentang pembelaan diri saja, tetapi oleh Deni (Cucu Bakas Saidin) dikembangkanlah langkah-langkah tersebut menjadi beberapa Jurus silat yang ada pada Tiga Seketi, yaitu dari jurus 1-13. dari beberapa jurus tersebut ada yang menggunakan tangan kosong, golok, Tembung, selendang/kain dan keris yang telah diajarkan sampai dengan sekarang.

Sumber : http://perguruansilattigaseketial-hikmah.blogspot.co.id/

No comments:

Post a comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...